Obrazy, zrcadla a mísy ukázky hotových prací

Fushing: je to proces spojování dvou a více druhů skla pomocí mísení.
Je to základní výraz používaný k popsání několika technik pro vytváření plochých předmětů, velice efektivních vrstev skla.
Ve fusingu rozeznáváme několik technik, které se od sebe liší pracovní teplotou, která umožňuje rozdílné výsledky.
Ve fushingu rozeznáváme i techniky přidávání vměstků, které se lepí mezi dvě vrstvy skla.Pískované skla ukázky hotových prací

Princip pískování skla je jednoduchý.
Po povrchu skla ženeme proud ostrouhaného křemičitého písku tryskami a při prudkých nárazech na sklo, se stane povrch drsný a proto matný.
Při delším působení lze hmotu skla vybírat a tím pískovat do značné hloubky.Plastiky ukázky hotových prací

Tavená plastika - do sádrových forem se stavuje (slinuje) utavená surovina - olovnaté sklo, ploché sklo, mačkarenské tyče atd., které se taví v elektrických pecí do určitých tvarů, které se buď brousí, pískuje, vrtá nebo lepí.Vitráže ukázky hotových prací

Vitráž je technika různých typů zdobení plochého skla buď formou do olova nebo takzvanou technikou Tifany.
Technika do olova se většinou používá do kostelů, chrámů, zámku.
Technika tifany je jemnější dekorativní a používá se jako výplně dveří, dělicích stěn, nábytku, lamp, lustrů, zrcadel.
Vitráž se řadí do výtvarných technik minulého a současného umění.
Vitráž je výraz převzatý z francouzštiny 'Le Vitrage' (z původního latinského vitrum = sklo). Je to obyčejný název pro skleněné okenní výplně i pro dekorativní prvky z plochého barveného i nebarevného skla.

Firma Produkty Reference Kontakt
Ateliér Sklo rejnok - výroba obrazů, zrcadel, pískovaného skla, plastik, vitráží, misek ...
vitráže, pískování skla, umělecké sklo, fusing, zrcadla, plastiky, skleněné plastiky